• PRZETARGI AGENCYJNE

  # dynamiczna administracja przetargu # szczegółowe briefy # propozycja domów mediowych do zaproszenia - longlist/shortlist # NDA # testy zakupowe oraz propozycji strategii mediowych # kreatywny test warunków zakupowych # test planowania w TV lub Online # negocjacje z domami mediowymi# porównanie warunków zakupowych z aktualnymi warunkami Klienta (baseline) # zautomatyzowane i porównywalne wyniki # propozycja lub rewizja umowy z domem mediowym # rekomendacja domu mediowego #

  # Online # TV # Radio # Print # OOH # Kino #

 • AUDYT MEDIOWY & FINANSOWY

  # jakościowe i kosztowe KPIs # porównanie wyników z gwarancjami klienta # porównanie warunków z lokalnymi politykami handlowymi mediów # optymalizacja mixu medialnego # (ROI) # całościowe podejście do audytu mediowego # komunikacja cross- mediowa # analizy konkurencji # benchmarki kosztowe i parametrów mediowych # weryfikacja zgodności dokumentów domu mediowego z fakturami agencji lub dostawców mediów # zalecenia najlepszych praktyk w komunikacji mediowej # zautomatyzowane i porównywalne wyniki na bazie miesięcznej, półrocznej, rocznej # tracking # detaliczny audyt mediowy # system motywacyjny wynagrodzenia domu mediowego # transparentność wydatków do mediów #
  # Online # TV # Radio # Print # OOH # Kino #

 • DORADZTWO W ZAKRESIE UMOWY Z DOMEM MEDIOWYM

  # własny projekt umowy medialnej # obejmuje najnowsze trendy lub nieprzewidziane sytuacje # sprawdzanie i doradztwo aktualnych umów z domem mediowym # mechanizmy kar i rekompensat # usługi prawne #
  # Online # TV # Radio # Print # OOH # Kino #

 • STRATEGICZNE DORADZTWO MEDIALNE

  # warunki zakupu na poszczególnych rynkach # globalne wizje i trendy # ekosystemy medialne # netto inflacje # wsparcie podczas negocjacji z dostawcami mediów czy domami mediowymi #
  # Online # TV # Radio # Print # OOH # Kino #

USŁUGI

PROWADZENIE PRZETARGÓW MEDIOWYCH
AUDYT MEDIOWY
KONSULTACJE W ZAKRESIE UMOWY Z DOMEM MEDIOWYM
DORADZTWO STRATEGICZNE

PROWADZENIE PRZETARGÓW MEDIOWYCH

Każdy przetarg domu mediowego jest projektem unikalnym i dostosowanym do potrzeb klienta. Maksymalna znajomość rynku mediowego oraz umiejętności negocjacyjne audytorów Media Strategy przynosi klientom transparentny, precyzyjny i szybki proces, co znacznie oszczędza im koszty, związane z wyborem domu mediowego oraz podnosi wartoś przestrzeni medialnej. Ta wartość kilkakrotnie przewyższa wynagrodzenie konsultanta mediowego.

Przygotowanie do przetargu

Na początku i w trakcie przetargu wsłuchujemy się w potrzeby i pomysły klienta. Pomysły i wizje klienta przekładamy na oficjalne dokumenty w taki sposób, aby były one zgodne z zasadami, ogólną praktyką rynkową oraz oficjalnymi uwarunkowaniami poszczególnych rynków lub rynku globalnego. Nasi klienci często są naszą inspiracją!
W fazie początkowej przygotowywujemy cały szereg dokumentów przetargowych. Najpierw przygotowywujemy szeroko pojętą listę domów mediowych (long-list), która identyfikuje domy mediowe pod względem siły negocjacyjnej, konfliktów konkurencyjnych i cały szereg informacji z rynku mediowego. Na podstawie takich informacji, rekomendujemy klientowi listę domów mediowych, które miałyby być zaproszone do przetargu (short-list).

Razem z klientem przygotowywujemy list przewodni, w którym opisujemy dokładny przebieg przetargu, ramy czasowe czy prezentujemy briefy poszczególnych testów, jakimi są opis marek klienta, cele marketingowe i zakupowe klienta oraz dalsze informace potrzebne dla sprawnego przebiegu takiego projektu. Razem dyskutujemy formę tabeli gwarancji zakupowych, propozycję umowy z domem mediowym. W końcu fazy przygotowawczej ustalamy kryteria oceny, wagi poszczególnych testów czy mediów. Wierzymy, że czas poświęcony przygotowaniu przetargu przenosi się na cały proces.

Przebieg przetargu

Powierzając nam cały proces przetargu, komunikacja z domami mediowymi przebiega szybko i sprawnie. Po odesłaniu wstępnej dokumentacji, Media Strategy jest odpowiedzialna za kolekcjonowanie pytań i odpowiedzi z/do domów mediowych. Dzięki dokładnym i jasnym odpowiedziom i realnym ramom czasowym projektu, domy mediowe są w stanie przygotować jakościową propozycję strategii, wynegocjować atrakcyjne warunki zakupowe i pokazać perfekcyjną pracę w planowaniu i egzekucji kampanii. Wszystkie propozycje są klientom prezentowane osobiście lub przez wideokonferencję zawsze przy aktywnym udziale naszych konsultantów. Twórczo myślimy o każdym kroku i kilku ruchach do przodu.

Ocena propozycji domów mediowych i negocjacje

Propozycje strategii oraz warunków zakupowych poszczególnych domów mediowych oceniamy na podstawie kompleksowego systemu ocen. Nasi klienci oceniają szybkość ewaluacji poszczególnych ofert. Jesteśmy w stanie jasno sprecyzować mocne i słabe strony domów mediowych razem z naszą rekomendacją zmiany dokumentów dla sprawniejszego następnego przebiegu przetargu. Proponujemy, jak i kiedy prowadzić negocjacje z domem mediowym, potrafimy ustalić maksymalną granicę, kiedy negocjacje warunków zakupowych mogą mieć wpływ na jakość dostaw w mediach.

Umowa z domem mediowym

Konkurencyjne warunki zakupowe najlepszego domu mediowego może zdewaluować źle przygotowana i wynegocjowana umowa. Projekt umów, które proponujemy klientom, rozwijamy już od ponad 20 lat. Te również zawierają najnowsze trendy i ideje razem z nieprzewidywalnymi sytuacjami, które się na rynkach pojawiają. Wszystkie propozycje domów mediowych do umów są przez audytorów Media Strategy komentowane. Na żądanie klienta, jesteśmy w stanie zapewnić usługi prawne z specjalizacją na umowy mediowe.

AUDYT MEDIOWY

Audyt mediowy to sposób kontroli, transparentności, poprawy pracy domu mediowego i zwiększenia zwrotu inwestycji (ROI). Najczęściej audytujemy komunikację w Online, TV, OOH, Radio, Prasa i Kino. Kluczowe wskaźniki mediowe (KPI) i metodologię dopasowujemy do każdego klienta zgodnie z jego potrzebami. W przypadku klientów globalnych metodologia jest jednakowa dla wszystkich krajów. Każdy wynik audytu mediów zawiera kluczowe rekomendacje wymagające poprawy i sposoby ich osiągnięcia. Klienci mogą uzyskiwać dostęp do zautomatyzowanych wyników w ujęciu rocznym, półrocznym, kwartalnym lub miesięcznym (co jest coraz bardziej popularną opcją, ponieważ mogą reagować na zmiany w ciągu roku). Pracujemy w trybie reklamodawca – konsultant mediowy – dom mediowy – właściciel mediów.

Audyt ilościowy

Porównujemy rzeczywiste dowózki domu mediowego do reklamodawcy z warunkami gwarantowanymi w umowie, naszymi niezależnymi danymi, media planami lub wynikami dostawców przestrzeni medialnej. Przyczynę braku dostawy możemy ustalić z uwzględnieniem sytuacji na danym rynku.

Audyt jakościowy

Jakość komunikacji ma kluczowe znaczenie na dzisiejszych wyprzedanych rynkach mediowych. Zadaniem audytora mediów jest stwierdzenie, czy klient znajduje się w idealnym medium dla swojej grupy docelowej, w najlepszej pozycji, w porze roku i czasie, którą ta grupa docelowa ogląda.

Audyt finansowy i benchmarking

Sprawdzamy, czy klient płaci dokładnie za to, co zamówił. Dzięki naszemu benchmarkingowi cen i parametrów mediów klient zawsze wie, w jakim spektrum cenowym się znajduje i gdzie powinna znajdować cena za wskaźniki, których oczekuje od domu mediowego.

Audyt dokumentów i faktur

Sprawdzamy zgodność wszystkich dokumentów domu mediowego (media plany, post-buy i faktury) z dokumentami dostawców mediów i porównywujemy z warunkami gwarantowanymi w umowie.

Pre-flight check

Po naszej kontroli możesz z czystym sumieniem dać zielone światło planowanej kampanii. Sprawdzimy, czy plan jest zgodny z planem strategicznym i wszystkimi gwarantowanymi warunkami.

Audyt wynagrodzeń domu mediowego oraz motywacjny system wynagrodzeń

Jesteśmy w stanie określić, czy wynagrodzenie domu mediowego za jej usługi jest adekwatne na danym rynku. Możemy ustalić jasny i przejrzysty system wynagrodzenia oparty na całorocznych wynikach agencji we wszystkich rodzajach mediów i zadowoleniu klienta.

Bonus roczny domu mediowego (AVBs)

Dzięki dokładnej znajomości poszczególnych rynków możemy określić minimalną wartość bonusu klienta za obrót domu mediowego (AVB), która powinna zostać zwrócona klientowi.

Audyt transparencyjności

Sprawdzamy, czy wszystkie procesy na poziomie klienta i domu mediowego są w pełni transparentne.

Analizy konkunrencyjne

Oszacujemy budżety netto i ceny konkurentów w kategorii klienta. Dostarczymy przegląd wszystkich parametrów mediów konkurencji na podstawie zakupionych przez nas danych telemetrycznych.

 

KONSULTACJE W ZAKRESIE UMOWY Z DOMEM MEDIOWYM

Umowa z domem mediowym jest podstawą dobrych relacji między klientem i domem mediowym. Newłaściwa umowa podpisana z domem mediowym może być ciężarem i bardzo kosztowna w krytycznych i nieprzewidywalnych sytuacjach.

Projekt umowy od Media Strategy Network

Klientom oferujemy wypracowany projekt umowy z domem mediowym, który określa warunki mediowe, obejmuje spełnienie gwarantowanych przez klienta warunków medialnych oraz system zakupów i uwzględnia wszelkie możliwe pułapki, jakie mogą się pojawić przy współpracy z domem mediowym. Stale udoskonalamy nasz projekt umowy i wdrażamy do niego najnowsze trendy i doświadczenia.

Rewizja istniejącej umowy klienta

Oceniamy istniejące warunki uwowy, które często są wypaczone na niekorzyść klienta. W tym miejscu identyfikujemy słabe punkty umowy i rekomendujemy nowe jasne sformułowanie z możliwymi mechanizmami rekompensaty.

Usługi prawne

W przypadkach, gdy klient nie posiada własnego działu prawnego, w skład naszego zespołu może wchodzić współpracujący z nami prawnik specjalizujący się w umowach medialnych i szeroko pojętej reklamie.

DORADZTWO STRATEGICZNE

Reklamodawcy często stają przed ważną decyzją, która może wpłynąć na sukces i strategię marki na wiele lat. Nasz zespół jest gotowy dostarczyć odpowiednich argumentów i informacji, na podstawie których klient będzie mógł podjąć decyzję. Wspieramy naszych klientów i ich marki w wejściu na nowe rynki, które mogą mieć inne uwarunkowania mediowe.

Z domami mediowymi negocjujemy najlepsze warunki dla reklamodawców. Porównujemy aktualne warunki zakupu i mediów lub inne parametry.
Dzięki szczegółowej znajomości rynków jesteśmy w stanie obliczyć rzeczywistą lub przewidzieć przyszłą inflację we wszystkich rodzajach mediów i wiele więcej w zależności od wymagań klienta.

 

Narzędzia

Pitch Platform to online narzędzie oceniające wyniki międzynarodowych przetargów na dom mediowy. Jasno prezentuje wartości wszystkich kluczowych parametrów medialnych oraz różnice pomiędzy poszczególnymi konkurencyjnymi domami mediowymi i są dostępne w trybie 24/7. Produkty na każdym rynku są w pełni porównywalne z innymi rynkami. Narzędzie może być nastawione przez audytora mediów zgodnie ze specyficznymi wymaganiami każdego klienta i rynku.

Nego Compass to specjalne narzędzie, które pomoże klientom wynegocjować najlepsze warunki we wszystkich rodzajach mediów, z których korzysta na rynkach lokalnych. Pomaga także poprawiać warunki na słabszych rynkach w przetargach globalnych, w których do wygrania wymagany jest jedyny dom mediowy dla wszystkich rynków. Narzędzie jest kompatybilne z warunkami medialnymi na każdym rynku i intuicyjne dla domów mediowych. W maksymalnym stopniu zachowuje dyskrecję porównywanych ofert.

Insight dashboard to platforma online do wyników audytu mediów. System umożliwia szybką ocenę za pomocą jednolitego systemu porównywalnego na wszystkich rynkach, ale z naciskiem na unikalną specyfikę i wskaźniki każdego rynku i rodzaju mediów. Każdy wynik zawiera podsumowanie pozytywnych i negatywnych aspektów komunikacji medialnej klienta. Następnie wnioski prowadzące do poprawy wyników medialnych marek klienta oraz kalkulacje wysokości ewentualnych rekompensat.

TV Price Pool Audit (TV PPA) to oficjalny proces benchmarkowy, który odbywa się w trzech falach rocznie (w najważniejszym momencie przed negocjacjami warunków telewizyjnych). Członkowie TV PPA to szerokie grono klientów, na które składają się również klienci innych audytorów. Poufne dane klientów przetwarzane są zawsze za pośrednictwem kancelarii notarialnej. Co audyt Price Pool daje członkom? Aktualny poziom rynkowy CPP w klastrze ilości zakupów (GRP), benchmarki parametrów mediów telewizyjnych oraz ogromna ilość strategicznych informacji lub danych, które są niezbędne do wynegocjowania najbardziej efektywnych warunków telewizyjnych. Audyt TV Price Pool pomaga klientom osiągnąć najlepsze możliwe warunki telewizyjne na rynku.

*TV Price Pool Audit® jest zarejestrowanym znakiem firmy Media Strategy a.s. w rejestrze Unii Europejskiej w Salamance

DNA FIRMY

DNA FIRMY Media Strategy Network, to sieć niezależnych audytorów mediów i strategicznych konsultantów medialnych, która została założona w 2001 roku.
Obecnie składa się z 18 biur lokalnych, w których na co dzień pracuje łącznie ponad 70 ekspertów ds. audytu mediów. Wierzymy w długofalowe relacje partnerskie w ramach naszej sieci i zrównoważony rozwój. Klientom z naszego portfolia udowodniliśmy, że szczegółowa znajomość rynków lokalnych wraz z doświadczeniem w prowadzeniu przetargów globalnych lub międzynarodowymi systemami audytu mediów, zapewnia klientom najlepsze możliwe warunki zakupowe, strategiczne i medialne, jakie można osiągnąć na poszczególnych rynkach lub globalnie.

Doradztwo medialne na rynkach lokalnych

 • Najwięcej biur audytorskich w Europie
 • Głęboka znajomość lokalnego rynku mediowego
 • Codzienna obecność ekspertów na rynkach lokalnych
 • doprecyzowanie relacji między domami mediowymi a dostawcami mediów
 • niezależne dane telemetryczne i automatyzowane narzędzia online
 • Odpowiednie lokalne KPIs benchmarki cenowe i parametrów mediów w zależności od rynku i rodzaju mediów
 • Eksperci z wieloletnim doświadczeniem z domów mediowych - lub dostawców mediów
 • Duże doświadczenia negocjacyjne

Centrala, zespół globalny ds. audytu i koordynacji

 • bardzo doświadzony zespół koordynatorów ze znajomością poszczególnych rynków
 • elastyczna siedziba koordynacji zależna od lokalizacji klienta
 • lokalni konsultanci są częścią globalnych zespołów audytowych lub koordynacyjnych
 • dopasowanie każdego projektu dla potrzeb klienta, kreatywne zarządzanie przetargami i audytami mediów, implementacja wizji i pomysłów klienta do realnych warunków rynkowych
 • jednolita metodologia i format dokumentów oraz tabel zakupów z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych rynków
 • szybka i elastyczna koordynacja poszczególnych rynków
 • 100% transparentna struktura międzynarodowa

Zespół

ZAŁOŻYCIEL
Jaroslav Kovarik
20+ lat doświadczeń w mediach
POLSKA
Rafal Bobrowski
20+ lat doświadczeń w mediach
GLOBAL
Ivo Kovarik
12 lat doświadczeń w mediach
ADRIATYKI
Marina Kraljic
20+ lat doświadczeń w mediach
BAŁTYKI I NORDYKI
Juris Piziks
20+ lat doświadczeń w mediach
BELGIA & LUKSEMBURG
Geert Debruyne
20+ lat doświadczeń w mediach
CZECHY, SŁOWACJA, AUSTRIA
Roman Kaszper
7 lat doświadczeń w mediach
FRANCJA
Virginia Castro
20+ lat doświadczeń w mediach
GRECJA I CYPR
Milton Papadakis
20+ lat doświadczeń w mediach
HISZPANIA I PORTUGALIA
Sandra Ramiro Meier
20+ lat doświadczeń w mediach
HOLANDIA
Henk Plessius
20+ lat doświadczeń w mediach
NIEMCY I SZWAJCARIA
Wolfgang Schuldlos
20+ lat doświadczeń w mediach
ROSJA I AZJA ŚRODKOWA
Maksim Savitsky
20+ lat doświadczeń w mediach
RUMUNIA
Gabriel Enache
20+ lat doświadczeń w mediach
TURKEY
Nilufer Dogan Mutlu
18 lat doświadczeń w mediach
UKRAINA, MOŁDOWA, BIAŁORUŚ
Ivan Griga
20+ lat doświadczeń w mediach
WĘGRY
Janos Horvath
20+ lat doświadczeń w mediach
WIELKA BRYTANIA
Simon Cross
20+ lat doświadczeń w mediach
WŁOCHY
Attilio Redivo
20+ lat doświadczeń w mediach

Biura

INTERNATIONAL
Ivo Kovarik
+420 776 179 086
info@mediastrategy.eu
POLSKA
Media Strategy Warsaw Sp. z o.o.
Łucka 20/74
00-845 Warszawa, Polska
AUSTRIA
Media Strategy GmbH
Brehmstraße 10/4.OG
AT 1110 Wiedeń, Austria
BELGIA
fma Belgium
Rooigemlaan 152
9000 Gent, Belgia
CZECHY
Media Strategy a.s.
K Haltýři 687/17, Troja
181 00 Praga, Czechy
FRANCJA
Clear View Media Consulting
Parvis de La Défense, 1 Passage de l'Arche 92044 Puteaux, Francja
GRECJA
Media Risk
10, Epidavrou str & Amarousiou - Halandriou Marousi, 15125 Ateny, Grecja
HISZPANIA
La Global Marketing y Medios
Albantro, 22.
33994 Asturias, Hiszpania
HOLANDIA
fma Netherlands
Laapersveld75, A1.05
1213 VB Hilversum, Holandia
CHORWACJA
Rea Consulting
Lina Bolmaričića 21
Malinska, Island Krk, Chorwacja
ŁOTWA
Mandmark LLC
Zvaigzņu iela 24-61
Ryga, LV-1009, Łotwa
NIEMCY
IWM Institut für Werbeerfolgs-Messung Kalmbachstraße 12
82431 Kochel am See, Niemcy
ROSJA
BMP media audit
Business park Rumyantsevo, 22 km Kievskoe highway, office 707B
108811 Moskwa, Rosja
RUMUNIA
Local Media Consulting
7, Pascani, ap. 6
Bukareszt, Rumunia
TURCJA
fma Türkiye
Kanuni Cad, 3-I/46
34 885 Sancaktepe, Istanbul/Türkiye
UKRAINA
Media Audit Insitute
5a Pobedy Ave
01135 Kijów, Ukraina
WĘGRY
MTN Hungary Kft.
Albertirsai út 10. I. épület H-1101
Budapeszt, Węgry
WIELKA BRYTANIA
The Crux Media Consulting
Fernhill House, 8 Wings Road,
Farnham, Surrey GU9 0HW, Wielka Brytania
WŁOCHY
Outcome consulting
Via Morimondo 26
Mediolan, Włochy

Kontakt

Poproszę o referencje

  Kraj

  Copyright © 2023 Media Strategy a.s.
  Vytvořil Petr Smejkal